Възстановяването на ДДС от друга държава- членка е регламентирано в Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз.

Често срещан случай в практиката е при закупуване на автомобил от друга държава- членка продавачът да начисли данък върху добавената стойност като вид гаранция, че със закупения автомобил купувачът ще осъществи вътреобщностно придобиване, т.е. закупеното превозно средство ще бъде експлоатирано на територията на друга държава-членка на ЕС, различна от тази, в която е установен продавачът.

При подаване на искане за възстановяване на ДДС, начислено при покупка на автомобила, данъчните власти постановяват отказ с основание, че видът на сделката е вътреобщностна доставка и данъкът върху добавената стойност е начислен неправомерно. 

Какво трябва да направите?

След регистрация на автомобила в КАТ по адрес на купувача, той следва да изпрати информация и доказателство на купувача за извършването й, да поиска анулиране на вече издадената фактура и издаване на нова с основание за неначисляване на ДДС- вътреобщностна доставка на стоки. Въз основа на представените доказателства, продавачът следва да възстанови платеният ДДС. 

Ивайла Иванова е Асистент одитор в Брейн Сторм Консулт, водеща компания  в областта на счетоводните услуги, бизнес консултациите и разработването на софтуерни решения. Фирмата над 20 години обслужва комплексно представители на малкия, средния и големия бизнес. www.brainstorm.bg