МВР вече ще прекратява регистрациите на коли, чиито собственици не са обявили покупката им. Купувачите имат двумесечен срок от сделката да регистрират автомобилите си в КАТ. В противен случай регистрацията ще се прекратява автоматично.

Това може да доведе до сериозни санкции. При последващо спиране за пътна проверка полицаите могат да свалят регистрационните номера на автомобила. Това обаче не е всичко.

Според НК шофирането на автомобил, който не е регистриран по надлежния ред, е престъпление. Т.е. срещу такъв шофьор може да започне разследване и в крайна сметка може да бъде наказан със затвор до една година или глоба от 500 до 1000 лв.

Задължението за новия собственик да обяви купения автомобил влезе в сила още в края на миналата година. Досега обаче МВР не го прилагаше заради проблеми със собствените си информационни системи. Те вече са решени, става ясно от съобщението на полицията. 

Промяната в Закона за движение по пътищата бе направена, след като се разбра, че в Гърция са започнали разследвания срещу българи, които са продали коли, впоследствие използвани за трафик на бежанци.

Преди това продавачите имаха задължение да отпишат старите си коли, а купувачите - да ги пререгистрират. За нередовните обаче нямаше никаква санкция, поради което те можеха без последствия да не изпълнят задължението.

Така продавачът продължаваше да се води собственик, тъй като в КАТ реално нямаше нов вписан такъв. Сега, ако купувачът не обяви, че колата е негова, регистрацията се прекратява и не може да се търси отговорност от стария собственик. Той вече няма задължение да отпише колата си, тъй като МВР и Нотариалната камара свързаха информационните си системи и информация за всяка сделка с автомобил, извършена от нотариус, се подава към полицията автоматично. 

Дерегистрацията на автомобил обаче не е единствената санкция, която може да понесе купувач на кола, забравил да регистрира покупката си. В Закона за движение по пътищата е записана и глоба от 200 лв. за всеки, който не се обяви за собственик в едномесечен срок от сделката. Това е по-леката санкция, тъй като при нарушение на това задължение може да се стигне само до глоба, но не и до прекратяване на регистрацията и евентуално прокурорско разследване, както е при нарушаването на двумесечния срок. 

Въпреки свързаността на информационните системи при регистрацията на продажби, все още има проблем с данъците на колите. По закона МВР трябва да съобщава на общините кой каква кола притежава, за да може местните власти да определят дължимия данък за всеки собственик. Проблемът е, че на много места информация не се подава. Не е известно защо, но вероятно заради стотиците регистрации всеки ден, които няма кой да обработи. Като резултат нови собственици, регистрирали колите си, могат да бъдат глобени от общината заради липса на информация, която те нямат задължение да предоставят.

В Закона за местните данъци и такси също е записан двумесечен срок за регистрация. Той обаче е само за определени случаи - например, когато автомобилът е придобит по наследство или съсобственост. В тези случаи общината трябва да бъде уведомена с декларация от новия собственик в двумесечен срок.

Такова обявяване не се изисква в най-масовия случай - продажба на кола. Но тъй като в общините липсва информация и данъкът не може да се определи, от страх да не понесат някаква санкция, купувачите масово се презастраховат, като сами ходят да декларират в кметството автомобила си, въпреки че нямат такова задължение.