Националната агенция за приходите е събрала 150 млн. лв. за първите 8 месеца на годината от приключили ревизии и издадени ревизионни актове. Сумата е съизмерима с постъпленията от ревизионни актове в предходни години. 83 млн. от внесените в хазната средства са събрани в София, става ясно от разпространена от столичната данъчна дирекция статистика. 

Според НАП-София анализът на данните говори за подобряване на дисциплината на данъкоплатците. Приходната агенция обаче не предоставя точни числа, с които да онагледи тази тенденция. Продължава да съществува ядро лица, които работят целенасочено за ощетяване на бюджета, а схемите за точене на ДДС постоянно се усъвършенстват, изтъкват данъчните служители. 

В момента НАП-София се е фокусирала върху опитите за източване на ДДС чрез фиктивни препродажби на имоти на завишени цени. Така фирмите по веригата си възстановяват нереалистично висок данък. 

Продължават да се правят опити за сключване на фиктивни сделки за услуги между фирми, попаднали в рисковия регистър, твърдят още от НАП. Приходната агенция съветва бизнесмените да проверяват дали контрагентите им не фигурират в списъците на длъжниците и на издирваните от НАП лица (http://www.nap.bg/page?id=443). 

На софийската НАП се пада основен дял от вноските по ревизионни актове, както и солиден дял от общия брой на ревизиите. За първите 8 месеца на годината в столицата са извършени 3000 ревизии. За сравнение - за цялата 2015 г. на територията на страната данъчните са ревизирали 10 215 лица. 

При тези ревизии НАП установява огромни задължения, като успява междувременно да събере малка част от тях. За 2015 г. допълнително установените задължения бяха 1.7 млрд. лв. Но данни каква част от тях са събрани няма.