Националната агенция за приходите (НАП) е поела ангажимент да създаде механизъм, чрез който да уведоми засегнатите лица, че техните данни са били разкрити публично.

Това каза пред bTV Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по повод изтичането от НАП на данните за над 5 млн. български и чуждестранни граждани и фирми.

„НАП ще бъде по-проактивна и ще предостави по-лесен достъп до тази информация, тъй като касае голям брой граждани“, каза той. Методът ще бъде обявен скоро и по думите на Караджов той е „подходящ“ и „лесно достъпен“.

Караджов призна, че атаката обхваща практически всички лица, които са подавали декларации за доходи, за здравен и осигурителен статус, включително и информация, която касае документооборота между НАП и други държавни институции.

„Такъв теч на информация от държавна институция досега не е бил идентифициран и той буквално обхваща цялото население на България“, обясни още Караджов. По думите му НАП са потвърдили, че са взели мерки, които да не позволяват достъпа до тази база данни.

„Трябва да се проверят възможностите и за допълнителни входове в системата“, отбеляза още председателят на Комисията за защита на личните данни.

По думите му предвидената глоба за този тип нарушение в европейския регламент за защита на личните данни е до 5% от оборота на фирмата, ако е частен администратор, или 2.5% от бюджета на държавната институция, но не повече от 20 млн. евро.

„Има чувствителни данни – за здравен статус, имотно състояние, трудови договори. Ако тези данни се разпространяват от други лица, без да са извършителите, те също подлежат на санкция“, обясни още Венцислав Караджов.

Той обясни, че ако гражданин иска компенсация за това, че са атакувани личните му данни, той може да подаде жалба в съответния съд и да докаже, че има материални щети в резултат на това.