В началото на година ИПИ /Институт за пазарна икономика/ обяви, че Денят на свобода от правителството ще настъпи на 1 юни 2010. Това е датата, на която всички ние би следвало да сме изработили достатъчно, за да попълним държавната хазна за цяла година. Какво означава това?

Методологията за пресмятането на Деня на свободата е сравнително проста. Сравняват се приходите в държавния бюджет с брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Взимат се приходите, а не разходите, тъй като именно те показват какво се изземва от гражданите и бизнеса през годината. Денят, в който изработим точно толкова, колкото са консолидираните публични приходи, е символично казано Ден на свобода от правителството.

В приетия в началото на годината Бюджет 2010 сметките показваха, че това събитие ще се случи на 1 юни 2010. Точно в навечерието на тази дата нещата се промениха чувствително. Очакваната ревизия на Бюджет 2010 показва съвсем друга картина – малко по-висок от заложения БВП и сериозен спад на приходите спрямо разчетите. С други думи, тази година денят на свобода от правителството вече е настъпил, но дали това е повод за радост?!

Държавата може и да изземе относително по-малко от други години, но това по никакъв начин няма да повлияе на размера на намесата и в икономиката на страната. Разходите отново ще бъдат на познатите размери от последните няколко години, т.е. около 40% от БВП на страната. По-всичко личи, обаче, че ще бъдат финансирани и с пари от фискалния резерв, тоест изземването от всички нас през тази година ще бъде по-малко за сметка на натрупани спестявания.

По-ниските приходи биха били добра новина ако се дължаха на по-ниски данъци, но в случая са предизвикани от тежката икономическа обстановка. Спадът при приходите е породен най-вече от срива при косвените данъци – ДДС и акцизи, тоест от данъците, които в най-голяма степен зависят от икономическата активност. В същото време, приходите от данъците върху труда, тоест това, което се изземва непосредствено от работещото население в страната, остават на нивата от предходните години.

Ако приходите през тази година трябваше да покрият и бюджетният дефицит на страната, то денят на свобода от правителството пак щеше да настъпи в началото на месец юни. Бюджетният дефицит няма да ни направи по-свободни през 2010 и със сигурност ще затрудни живота ни през идните години.