Днес влиза в сила ограничението за разплащания в брой до 15 000 лв. Така, ако някой е смятал да си вземе автомобил над тази стойност и да плати на ръка, вече няма да може да го направи.

Ако пък му направят компромис и приемат парите кеш, има опасност данъчните да го хванат и да му вземат 25% от цялата сума. В случай че нарушителите са фирми, предвидената в закона санкция е 50% от платената сума.

Ограничението за плащания в брой обхваща и вноските по лизинг и даренията, договорите за които са на стойност над 15 000 лв. Дори отделно вноските по лизинга да са под 15 000 лв., ако общата сума е по-висока, ще трябва да ги плащате по банков път.

С превеждането на големите дарения по банков път пък ще се избегнат случаите, в които се предоставят фиктивни бележки за платени на ръка дарения само за да се ползват данъчни облекчения.

Във всички държавни или общински структури, в които се внасят данъци, глоби или такси ще бъдат поставени POS терминали за плащане с банкови кредитни и дебитни карти, предвижда още новият закон.

Плащането на данъци, глоби и такси с банкова карта ще бъде напълно безплатно за гражданите, пише в закона. Министерството на финансите ще поеме банковите такси за преводите. Предстои да се проведат преговори с банките за възможно най-бързо поставяне на POS терминалите.