До края на февруари 2019 г. търговците на горива трябва да променят софтуера на касовите си апарати така, че да могат да дават на клиента информация за това как се формира цената.

Това предвижда проект за промени в наредба на Министерството на финансите, публикувана за обществено обсъждане. Разчетите на ведомството сочат, че разходът на компаниите ще е около 200 лв. на обект.

С промените се въвежда изискване при извършване на зареждане на течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), във фискалния бон да се отпечатва информация за размера на данъка върху добавената стойност, акциза, продажната цена на горивото без акциз и без ДДС (нето стойност) и покупна цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна стойност).

Предлага се информацията да бъде изписвана на отделни редове по видове течни горива. Промяната се отнася както за търговците на течни горива, така и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет.

Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца. Срокът за подаване на предложения е 21 декември.

За привеждане на дейността на лицата, използващи ЕСФП, в съответствие с въведените изисквания е предвиден преходен период до 28 февруари 2019 г.