Публичните изпълнители от офиса на НАП в Стара Загора запорират банкови сметки, движими и недвижимо имущество на 1011 фирми в региона за неплатен данък печалба. Това съобщи пресаташето на офиса Мариета Добрева.

Длъжниците са получили покани за доброволно изпълнение на задълженията си, но много малка част от тях са ги платили, добави тя. Неплатеният корпоративен данък е повече от три милиона лева.

Изпратени са покани и до 227 физически лица и фирми от региона да внесат доброволно просрочените си задължения. Дължимият от тях данък върху доходите на физически лица е над 159 хиляди лева.

Към края на септември от офиса на НАП в Стара Загора в бюджета са постъпили 80 на сто от планираните за годината приходи от данък върху доходите на физическите лица.