Еднократното обезщетение при раждане на дете да стане 1000 лева.

Предложението е на  експертна група към вицепремиера Марияна Николова. В групата са участвали експерти от различни области, които имат отношение към демографската политика, включително и от БАН.

Предлага се еднократното обезщетение при раждане да стане 1000 лева, но само за осигурените майки. Размерът на помощта през 2019 г. е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв. за трето дете и 200 лв. за четвърто и всяко следващо дете.

Второто предложение на експертите предвижда промяна на режима за изплащане на детски добавки, като се премахва доходния критерий. Изплаща се на всяко дете в повишен размер.

Измама за милиони с деца-фантоми от България и Румъния

В момента месечната помощ за семейство с едно дете е 40 лева, за две - 90 лева, за близнаци - 75 лева.

istock
istock

Това е при подоходен критерий от 400 лева на член от семейство. При доход от 400 лв. до 500 лева се изплаща 80 процента от размера на помощта.

Други мерки са свързани с предоставяне на данъчно облекчение за семейства с деца.

Първият вариант е да се предостави годишна данъчна отстъпка от по 1200 лева отделно за второ, както и за всяко последващо дете, родено след 1 януари 2019 година и ненавършило пълнолетие.

За целта от сумата от годишните данъчни основи общо за двамата родители се приспадат по 1200 лева отделно за второ и за всяко последващо дете, родено след 1 януари 2019 година и ненавършило пълнолетие.

Какво трябва да знам за данъка на колата ми?

Данъчното облекчение се предоставя на семейство, самотен родител или осиновител. То се ползва до размера на годишния данък върху доходите.

Ако този размер е достатъчно голям, облекчението се ползва изцяло и в семейството остават по 100 лева месечно за всяко второ или последващо дете. В противен случай данъкът не се плаща, а отстъпката се ползва частично.

От ражданите годишно около 62 000 деца близо половината са втори или последващи деца.

Годишната обща данъчна отстъпка от прилагането на мярката не надхвърля сумата от 37,2 млн. лв. за първата година, като през следващите ще нараства с по още 37,2 млн. лв. годишно, докато на 18-та година се стабилизира на около 670 млн.лв., сочат разчетите.

При втория вариант се предвижда данъчната отстъпка да се предоставя не до навършване на пълнолетие, а до навършване на 10 години.

Годишната обща данъчна отстъпка от прилагането на мярката отново не надхвърля 37,2 млн. лв. за първата година и през следващите години нараства с по още 37,2 млн. лв. годишно, докато на 10-та година се стабилизира на около 370 млн. лв.

Има и трети вариант, който предвижда приспадане от годишната облагаема основа за всяко дете по 5 процента.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg