Нови правила, за да се избегне укриването на данъци, ще бъдат въведени за търговците и операторите на онлайн платформи. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, качени за обществено обсъждане.

Цифровият характер на платформите позволява на продавачите на стоки и услуги да ги използват, като в същото време да не отчитат получените доходи в държавата членка, където са местни лица. Не е необичайно продавачите и доставчиците на услуги да бъдат активни едновременно на няколко платформи, при което като резултат се стига до фрагментиране на доходите. Всичко това създава висока степен на риск от данъчни измами, укриване на данъци и избягване на данъчно облагане по отношение на доходи, реализирани чрез такива платформи.

Оценките за размера на укритият доход варират от 40% до 60% от потенциално облагаемия доход, се посочва в мотивите към законопроекта.

Затова в него се предвижда операторът на онлайн платформа да е длъжен да събере конкретни данни за всеки търговец, който предлага стоки, имоти или коли под наем и услуги  на нея. Информацията за търговеца включва - самоличността му, основния му адрес, държавата членка, на която е местно лице, данъчен идентификационен номер, както и за полученото чрез платформата възнаграждение.

Информацията се отнася за продавачи, които извършват дейности чрез платформата като отдаване под наем на имот, предоставяне на лични услуги, продажба на стоки, отдаване под наем на всякакъв вид транспортни средства и които са местни на Република България или друга държава членка, или отдават под наем имущество, което се намира в България или друга държава членка.

Операторът на платформа трябва да провери събраната информация, като използва  и всички документи в своята отчетност, както и всеки електронен интерфейс, осигурен от държава членка или Европейския съюз за безплатно ползване, за да провери действителността на данъчния номер или на идентификационния номер по ДДС.

Предвиждат нов данък у нас

Събраната и проверена информация се предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в срок до 31 януари на годината, следваща календарната година, за която се предоставя информация и в която продавачът е определен като продавач, за когото се предоставя информация.

Предоставянето на информация се извършва само в една държава членка и ще се обменя с компетентния орган на държавата членка, в която продавачът е местно лице и в която се намира недвижимият имот.

istock
istock

Автоматичният обмен на информация ще се извършва по електронен път посредством общата комуникационна мрежа на Европейския съюз (CCN).

Друга промяна предвижда авторските и лицензионните възнаграждения да се добавят към категориите доходи, за които се изисква обмен на информация. Предвид характера на тези доходи, прехвърлянето на печалби е по-трудно проследимо за данъчните органи, поради което добавянето на тези доходи в обхвата на обмена на информация има за цел ограничаване на случаите на укриване на данъци и отклонение от данъчно облагане, пише в мотивите към законопроекта.

Обменената информация между компетентните органи на държавите членки, съответно предоставената от операторите на платформи информация, ще подпомогне данъчните органи при установяването на дължимите данъци, особено в случаите, когато извършените чрез платформите дейности са с измерение извън една юрисдикция.

Обменяната информация ще даде възможност на компетентните органи да установяват дължимите данъци въз основа на вярна и пълна информация, пише още в мотивите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg