Страната ни да въведе в националното данъчно законодателство общи мерки на ниво ЕС за 15 на сто данък за големи многонационални групи или големи национални групи, чиито годишни приходи в консолидираните финансови отчети възлизат на 750 000 000 евро или повече през поне две от последните четири последователни данъчни години.

Това предвижда Министерство на финансите в бюджетната си прогноза за периода 2023-2025 г.

Освен това през тази година България ще транспонира европейската директива, която задължава операторите на цифрови платформи да предоставят информация на компетентните органи за лицата, които използват техните платформи, за да продават стоки, да предоставят услуги, да отдават под наем недвижимо имущество, както и всякакъв вид транспорт.

Те трябва да предоставят  информация за облагаемите доходи, които лицата получават от тези дейности, за осъществените данъчни събития и др.

Предоставящите информация оператори на цифрови платформи са длъжни, също така, да събират и проверяват информацията в съответствие с процедури за комплексна проверка.

След като получат информацията, компетентните органи от своя страна са длъжни да я изпратят на компетентните органи на държавата членка, на която съответният продавач е местно лице за целите на данъчното облагане, пише в документа.

Собственици на Airbnb имоти у нас са получили 14 млн. лв. за половин година

От Министерство на финансите подчертават, че повишаването на събираемостта на приходите остава приоритетна цел на данъчната политика чрез прилагането на цялостен пакет от мерки и придържане към междуинституционалния подход на действие.

istock
istock

Повечето от мерките в областта на данъчната политика са постоянни и са включени в стратегическите и оперативните документи на съответните звена, които всяка от отговорните институции разработва и прилага.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg