С нова услуга, предоставяна от Националната агенция за приходите, всеки работещ ще може да провери дали работодателят му е декларирал трудов договор и как го осигурява.

Процедурата отнема няколко минути, но изисква лично присъствие. Това съобщи Боряна Георгиева, директор на дирекция „Обслужване" в НАП на специална пресконференция".

От утре ще се издава и уникален цифров код в офисите на НАП. Физическите или юридическите лица подават заявление в офисите на агенцията, с което да получат персоналния идентификационен код. На практика той ще замества електронния подпис и с този код ще може да се чете всякаква информация за лицето, включително вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Ще могат да се ползват и услуги, свързани с издаване на удостоверения. Впоследствие с него ще може да се осъществява дори тонално набиране и да се предоставя информация от кол центровете.

Данъчната кампания тази година ще бъде насочена основно към намаляване на административната тежест на лицата, каза Георгиева. Това ще стане с предоставяне на електронни услуги, за които няма да има необходимост от електронен подпис, облекчения в самата кампания и облекчаване на плащането с намаляването на кодовете за вид плащане.

20 кода отпадат и с това бизнесът ще спести близо 11 млн. лева, по данни на НАП.

Всички физически лица, получили доходи, различни от трудовите, следва да подадат данъчна декларация. В годишната декларация данъкът се закръгля до пълен лев.

Ако лицата не са получавали доходи през годината или различни от трудови, но са ползвали заеми, различни от банкови, също следва да подадат декларация, в която се посочва размерът на заема. Той трябва да е до 10 000 лева и част от него да не е погасен до края на годината или за пет години назад размерът му да е до 40 000 лева.

Има новост по отношение на данъчното облекчение за млади семейства. Освен декларация, че другият съпруг няма да ползва облекчението, се прилага само бележка от банката, отпуснала ипотечен кредит.

Декларации ще се подават и на 2 май, защото последният ден - 30 април, е неработен.
Ако лицето е платило в последния ден и парите са постъпили на следващия ден, няма да дължи лихва.