Данъчните са събрали от задължителни осигурителни вноски 13,280 млрд. лв. през миналата година, което е с 1,587 млрд. лева (13,6%) повече от тези през предходната. Ръстът на средния осигурителен доход, на минималната заплата, съответно на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се, на ръста на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, както и на вдигането на максималния осигурителен доход на 3400 лева. Това се посочва в годишния отчет за дейността на Националната агенция по приходите за 2022 г.
 
Внесеният корпоративен данък от 37 предприятия е с намаление над 1 млн. лв. спрямо същия период на предходната година. Приходите от тези дружества са със 100,2 млн. лв. по-малко в сравнение с 2021 година. Намалението на внесения корпоративен данък през отчетния период на посочените задължени лица е от по-малкия размер на разликата за внасяне по годишна данъчна декларация в сравнение с предходната година.

Приходите, събрани от НАП към 31.12.2022 г., са в размер на 31,430 млрд. лв., което е увеличение с 3,237 млрд. лв. (11,5%) спрямо същия период на предходната година. В сравнение с 2021 г. е отчетен ръст, както на приходите за централен бюджет (ЦБ) в размер на 1,649 млрд. лева, така и на тези от задължителни осигурителни вноски с 1,587 млрд. лева (13,6%). Това се посочва в годишния отчет за дейността на Националната агенция по приходите за 2022 г.

Към 31.12.2021 г. в България работят 25 банки, като седем от тях са клонове на чуждестранни банки. Отчетената данъчна печалба на банковата система за финансовата 2021 г. е 1,3 млрд. лв., което е с 416 млн. лв. (45,2%) повече от тази за финансовата 2020 година. Завишената печалба за 2021 г. се дължи на повишените приходи от такси и комисиони, както и от свиването на разходите за обезценки по кредитите. През 2021 г. банковите институции увеличиха някои от таксите си и въведоха нови, които да стимулират използването на онлайн услуги пред такива във физически офис. Общо пет от големите банки в страната са с данъчна печалба за 2021 г. от над 100 млн. лева. С данъчна печалба над 20 млн. лв. са пет банки. С данъчна печалба от над 10 млн. лв. са пет банки. С данъчна печалба под 3 млн. лв. са три банки.

Данъчните проверяват българи, купили имоти в Гърция и Обединените арабски емирства, става ясно отще от отчета на НАП.
През октомври 2022 г. НАП стартира кампания за спрямо физически лица, придобили и/или продали през 2016 г. недвижими имоти, които се намират на територията на Република Гърция. Данъчните се спират на 1 896 човека, като на 767 от тях са възложени ревизии. Контролните производства продължават и през тази година, уточняват от НАП.

БТА
БТА

Освен за имоти в Гърция, се проверяват и българи, купили такива в ОАЕ – Дубай. През 2022 г. са приключили 18 такива проверки, като в хода им са подадени 6 коригиращи декларации и е съставен един акт за административно нарушение. В резултат на проверките са възложени 4 ревизии, като са приключили 3 от тях. Така собствениците на такива имоти са признали и е трябвало да платят допълнителни данъци в размер на 131 хил. лв.

Над 80% от данъчните декларации са подадени онлайн

Невъзстановеният в срок ДДС към 31.12.2022 г. е 101,6 млн. лева. Спрямо същия период на миналата година е отчетено завишение с 26,4 млн. лева (35,1%). Основната причина за невъзстановяването са неприключилите ревизии на задължените лица.
 
НАП е проверила и лица, посочили в счетоводните си баланси за 2020 г. касови наличности над 100 000 лв. Възложени са 1014 проверки и 5 ревизии на дружества. В резултат са констатирани несъответствия в касовата наличност при 485 лица като стойността на разминаването между документално отразените парични средства в брой към датата на проверката и посочените в счетоводния баланс е 74,213 млн. лева.

istock
istock

Заедно с традиционните платци на данъка от свободни професии като адвокати, нотариуси, консултанти и различни недържавни сдружения се включват и стопански субекти от банковия сектор и административни организации, което е свързано с наемането на служители на граждански договор. През 9 физически лица и при 5 еднолични търговци се наблюдава ръст на внесения данък над 1 млн. лева. Съпоставено с 2021 г., отчетеното увеличение е 38 млн. лева.

Общо приходите от данъка върху доходите на физическите лица към края на миналата година  са 4,687 млрд. лева или с 470 млн. лв. повече в сравнение с тези за 2021 година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg