От стартирането на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" /2014-2020 г. - ОПИК/ до този момент са подкрепени близо 2500 български предприятия.

Договорените средства са около 78 на сто от бюджета на програмата, а изплатените възлизат на 1.2 млрд. лв., или над 45 на сто от бюджета й.

Това заяви зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на Годишното информационно събитие на ОПИК /2014-2020 г./, съобщиха от министерството.

Липсата на квалифицирани работници - основна пречка за фирмите

Иванова е подчертала, че високият процент на усвояване на средствата, както в рамките на предходния програмен период, така и в настоящия, поставя оперативната програма на едно от първите места, както на национално, така и на европейско ниво.

Зам.-министър Иванова е посочила, че съгласно извършена оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на ОПИК се отчитат и първите краткосрочни ефекти от изпълнението на програмата по макроикономически показатели, като най-значително е отражението върху частните инвестиции, което е 2,4 на сто.


По думите й реалните резултати за фирмите, според анализите на министерството, показват, че за последните две години ръстът на приходите на предприятията, подкрепени по ОПИК е близо 3 на сто повече, спрямо средните за страната. Нарастването на инвестициите в дълготрайни материални активи на подкрепените от ОПИК предприятия е над 40 на сто.

Европроектите вървят с корупция, убеден е българинът

Това е многократно по-висок процент спрямо средния процент на реализираните инвестиции в активи от всички предприятия в национален мащаб, за същият период от време, който достига едва 7.4 на сто, е изтъкнала още тя.

Иванова е подчертала, че броят на подадените заявки за патент от подкрепените по ОПИК предприятия е почти 50 на сто от средногодишния брой на регистрираните патенти в национален мащаб.

23 дни трябват за стартиране на бизнес у нас

Главният директор на Главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Смилена Костова е допълнила, че през следващата година се очаква да бъдат отворени за кандидатстване процедури за "Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията", по която бюджетът е 60 млн. евро, както и процедура, насочена към дигитализацията на МСП, с бюджет 30 млн. евро.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg