Близо 400 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани, съобщиха от ведомството.

За периода 9 - 23 октомври по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" по процедурата за "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" одобрени за финансиране са 21 190 проектни предложения, подадени в рамките на общо 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на близо 173 млн. лева; по процедурата са сключени 21 190 броя административни договора.

Кристалина Георгиева: България се справя добре в пандемията


Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева, а допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от министерството в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19, посочват от министерството на интернет страницата си.

istock
istock

По процедурата за "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" е сформирана оценителна комисия, която е започнала процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя, на стойност 263 688 340,21 лв. Започнала е същинската оценка, която е на два етапа - административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като до момента, на етап административно съответствие и допустимост са оценени 1 895 проектни предложения.

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 - 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати.

Дават пари на фирмите по две нови мерки за подкрепа


По двете процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансови помощ с бенефициенти министерствата на транспорта и на туризма са връчени договорите "Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)" с бюджет от 30 млн. лв. На 19 октомври процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи, като крайният срок за кандидатстване е 10 ноември. Към 22 октомври са подадени 266 проекта на стойност 18 459 373 лв.


По процедурата за "Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)" с бюджет от 10 млн. лева са подадени 840 проектни предложения от туроператори и туристически агенти.


За двете нови процедури, които предстои да се обявят в рамките на ОПИК - "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и "Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19" във връзка с оптимизиране и съкращаване на сроковете за кандидатстване и оценка по дадените процедури, Управляващият орган на програмата очаква промяна на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, посочват от министерството. Непосредствено след това изменение и след разглеждане на получените коментари от обществените обсъждания се предвижда във възможно най-кратки срокове процедурите да бъдат отворени за кандидатстване.

Фирми източват пари за безработица

За допълнителните средства от Инициативата на ЕК REACT-EU - в размер на 391 млн. лева, съгласно предложението на ЕК за регламент относно REACT-EU и указанията на Централното координационно звено към Министерския съвет, в процес на подготовка е изменение на ОПИК във връзка със структурирането нова приоритетна ос.

В отчета на министерството са предоставени и данни за подкрепата към бизнеса и хората по програмите на Българска банка за развитие, Фонда на фондовете, по линия на насърчаването на инвестициите, подкрепата на националните износители, както и за дейността на Българската агенция за експортно застраховане.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg