25 на сто от мениджърите очакват заетостта у нас да се понижи през първите три месеца на тази година спрямо последното тримесечие на миналата. 60 на сто пък отговарят, че очакват числеността на персонала във фирмите да се запази. Това показва анкета на Министерство на финансите сред представители на търговски банки, инвестиционни посредници, пенсионно-осигурителни дружества и управляващи дружества.

Общите очаквания за динамиката на заетостта в цялата икономика остават разнопосочни. Растежът в дейността на икономически сектори като строителството, водят до очаквания за по-висок брой на заетите лица през следващите месеци.

От друга страна, поредната вълна на корона вируса продължава да създава затруднения в оперативната дейност на редица бизнеси, особено в сферата на услугите. По данни от месечната бизнес статистика на НСИ, очакванията на предприемачите през януари по отношение на движението на персонала през следващите три месеца се подобряват в индустрията, търговия на дребно и строителството, но в услугите те се влошават.

Инфлационните очаквания на анкетираните продължават да се повишават, показва още изследването. Балансовата им оценка за първото тримесечие на 2022 г. достигна своята най-висока стойност откакто се провежда изследването и показва очаквания за значително ускоряване на инфлацията. Отново преобладават мненията за силно нарастване на инфлацията (над 70%), като очакванията от миналото издание се реализираха.

В края на 2021 г. годишният темп на инфлация се ускори до 6.6% според ХИПЦ, основно поради същественото поскъпване на енергийните стоки и свързаните с това вторични ефекти, а средногодишната инфлация за 2021 г. възлезе на 2.8%. Завишените инфлационни очаквания на посредниците се наблюдават на фона и на продължаващо повишение на годишния темп на инфлация в еврозоната, който според предварителната оценка на Евростат се очаква да бъде 5.1% през януари, при 5% през декември.

istock
istock

Анкетираните продължават да очакват леко повишение на лихвените проценти по кредитите, макар че балансовите оценки в трите валутни сегмента се понижават спрямо миналото издание. През последното тримесечие на 2021 г. се наблюдаваше понижение на средните претеглени лихвени проценти за периода спрямо третото тримесечие при новите жилищни и потребителски кредити.

Шефовете най-големи оптимисти за последните 10 години

В пазарния сегмент на фирмените нефинансови кредити претеглената средна цена на заемният банков ресурс също се понижи, с което очакванията от миналото издание не се реализираха. Повишеният риск на фона на ускореното нарастване на кредитирането за частния сектор, особено в сегмента на потребителските и жилищните кредити, както и очакваната промяна към затягане на паричната политика на ЕЦБ, могат да се свържат с очакванията на посредниците за леко покачване на лихвените проценти по кредитите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg