Неподеляемият имот е имот, който не може да се раздели на реални части. Затова съществува възможност той да се възложи в дял на един от наследниците в производството по делба, а делът на останалите се уравнява.

Кога мога да поискам да ми бъде възложен неподеляем имот?

Производството по възлагане в дял се развива във втора фаза на съдебната делба. Ако искам имотът да ми бъде поставен в дял, трябва да подам искане за това най-късно до първото съдебно заседание на втората фаза от производтвото по делба.

Кои са най-търсените квартали за апартамент в София

При какви условия?

Възлагането на неподеляем имот e възможно в две хипотези:

Първата – Ако имотът е жилище, което е било съпружеска имуществена общност. В тази хипотеза следва да са налице следните предпоставки:

iStock
iStock

- Съпружеската имуществена общност трябва да е прекратена – т.е. трябва да съм се развел или да съм останал вдовец;

- Родителските права върху децата, родени от брака, трябва да са предоставени на мен;
- Не трябва да притежавам друго жилище.

Руснаци и англичани предпочитат да купуват жилища в големите градове у нас

Втората – Ако имотът е наследствен и аз:

- Съм живял в него към момента на откриване на наследството (наследството се открива със смъртта на наследодателя);
- Не притежавам друго жилище.

Ако при тази втора хипотеза освен мен има и други наследници, които отговарят на тези две условия, и са поискали имотът да бъде поставен в техен дял тогава предимство има този, който предложи по-висока цена.

Какво се случва ако имотът бъде поставен в мой дял?

При уважаване на искането съдът присъжда реален дял и уравнява дяловете на останалите съсобственици с имоти (ако има такива) или с пари.

istock
istock

Ако имотът бъде поставен в мой дял, съм длъжен в 6-месечен срок от влизане на съдебното решение в сила да изплатя паричното уравнение заедно със законната лихва (ако съдът е постановил уравняване с пари).

Млади хора търсят имоти извън градовете

Ако не изплатя паричното уравнение съдебното решение се обезсилва, откъдето следват две възможности:

1. Имотът да бъде изнесен на публична продан.

2. Имотът да бъде възложен в дял на друг съделител, който отговаря на условията в хипотезата на наследствен имот (да е живял в него при откриване на наследството и да не притежава друго жилище) и е направил искане за възлагане в дял. В този случай той трябва да заплати цената, по която е оценен имота веднага, естествено намалена със стойността на неговия дял от наследството. 

Например ако наследсвото се състои само от недвижимия имот и той е оценен на 15000 лв., а делът на този наследник е 5000 лв, той ще трябва да заплати 10000 лв. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg