Отчуждават се имоти за модернизация на железопътната линия София-Пловдив и участъка гара Волуяк-гара Петърч, съобщиха от пресслужбата на служебното правителство.

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за изграждане на обект "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, жп участъци София- Елин Пелин и Елин Пелин-Септември"; участък Ихтиман-Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Докога ще поскъпват имотите у нас

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са предвидени в сключения договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта, финансиран чрез Механизма за свързване на Европа.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

istock
istock

Правителството взе решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, необходими за модернизацията на железопътна линия София-Драгоман в участъка гара Волуяк- гара Петърч. Трасето е включено в проекта "Модернизация на железопътната линия София-Драгоман-сръбска граница: участък Волуяк-Драгоман". Терените се намират в землището на с. Петърч, община Костинброд.

В кои квартали на София се търсят най-много имоти


Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Националната компания "Железопътна инфраструктура".

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg