Високите наеми и лесната печалба от отдаване на имот, особено в столицата или голям областен град, води до липса на каквото и да е мотивация на служителите, които работят в офис.

Те биват по-малко концентрирани, ангажират се с други дейности и водят до намаляване на производителността на фирмата.

Ситуацията, пред която е изправен бизнесът, е неангажираност и демотивация на персонала му.

Бум на фалшиви обяви за наеми в София


iStock
iStock

Когато цените на имотите се покачват, богатството на собствениците на недвижими имоти нараства значително и те губят каквото и да е желание да се реализират на пазара на труда.

Данните показват, че това ги кара да спестяват усилията си на работното място.

Проучване в Китай например сочи, че увеличение на цените на имотите с 5% води до ръст от 8% на служителите с „неприeмливо поведение“.

Въпреки, че изследването е за Китай, може да твърдим, че допълнителните доходи на собственик на имот определено снижават отдадеността му към професията и понижават амбицията му за реализация на по-високо ниво.

iStock
iStock

Не е тайна за България, че младите хора у нас, са концентрирани към бързо забогатяване и най-малко се вълнуват какви усилия и дълги часове в офиса са нужни, за да се представят подобаващо пред мениджъра си или ръководния екип.

Лесните пари на сдобилите се с жилище в наследство или друг начин, води до пълното им игнориране или най-малко нежелание да се реализират в сферата, която са избрали да работят.

Потребителски кредит за недвижим имот – какво трябва да знам?

Тенденцията в тази връзка става все по-плашещ елемент от бъдещото развитие на бизнеса и неговата реализация в конкретната сфера.

Разбира се, остава открит въпроса за недостатъчното заплащане и ниските доходи на населението в по-малките населени места.