4 милиона кредити са вписани в Централния кредитен регистър (ЦКР) към средата на годината. Това разкрива отчетът на БНБ, публикуван вчера. Информационната система позволява да се проследи кредитната история на банковите клиенти.

Броят на подадените от банки и финансови институции кредитополучатели към края на юни е 2 106 357, като почти 2 млн. са физически лица, а хората, осигуряващи се по различен начин - упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност, са 7471.

Фирмите, включени в регистъра, са 98 371, а чуждестранните лица - 3226.

За първите 6 месеца на годината банките и останалите финансови институции са извършили над 2 млн. проверки в информационната система, като над 1.7 млн. са били за физически лица. Броят на проверките е нараснал с 262 хил. за година. БНБ е изчислила, че в регистъра се правят средно по 400 хил. проверки на месец.

Централният кредитен регистър предоставя информация и на физически и юридически лица, чрез подаване на заявление и заплащане на такса от 15 лв. През първото полугодие на 2012 г. постъпилите в БНБ заявления за издаване на справка за кредитополучател са 3146, като 3047 са подадени от физически лица, а 99 - от юридически.

Междувременно БНБ прогнозира, че ще преизпълни плана си със 135 млн. лева и ще приключи годината с печалба от 239 милиона лева. По-високият финансов резултат се дължи на по-високите доходи на централната банка от лихви. По план те трябвало да бъдат 177 млн. лв., но според последните прогнози ще са 309,6 млн. лв. Любопитното е, че за догодина БНБ си поставя много скромна финансова задача - очаква едва 82 млн. лв. печалба.

През тази година повече от половината разходи за издръжка на БНБ са отишли за материали и услуги, а 1/4 са за персонала. Проектобюджетът за 2013 г. запазва почти същото съотношение. Разходите за персонала за 2013 г. се предвижда да бъдат в размер на над 22 млн. лв., като са увеличени с 4.7%, или с 1 млн. лв. спрямо утвърдените средства за 2012 г. Според доклада на управителя Иван Искров увеличението се дължи на вдигането на осигурителния таван и на други административни изисквания. На щат в БНБ работят 870 души.

Парите на хората

С почти 10% са се увеличили парите в обращение към 1 юли 2012 г. спрямо година по-рано, сочи отчетът на БНБ за полугодието. Номинално в оборот са над 8.52 млрд. лева. Стойността на средната банкнота в обращение е била 26.88 лв., а на средната разменна монета - 0.13 лв.