Среднопретеглените лихвени проценти по кредитите за НФП и по потребителските кредити се повишиха през април с 23 и 26 б.т. съответно до 4.48% и 8.46%. В същото време средната лихва по жилищните кредити се понижи с 8 б.т. до 2.58%. Месечните обеми на новите кредити намаляха и в трите пазарни сегмента спрямо предходния месец.

Среднопретегленият лихвен процент по срочните депозити продължи да нараства – с 14 б.т. през април, и достигна 1.36%. Това показва Месечният обзор на българската икономика, публикуван от Министерство на финансите.

През първото тримесечие на 2023 г. заетостта у нас регистрира висок годишен ръст, който бе наблюдаван във всички икономически сектори с изключение на селското стопанство. Броят на заетите през първите три месеца на годината бе 3,428 млн. души и се увеличи с 1.8% спрямо същия период на 2022 г.

Традиционно с основен принос за ръста на показателя бе увеличението на заетостта в услугите (с ръст от 2.9% на годишна база), но също така бе наблюдавано и съществено ускорение на ръста на заетостта в строителството (4%). За второ поредно тримесечие бе наблюдавано и увеличение на годишна база в промишлеността, макар и все още сравнително ниско (0.6%).

Взимаме по-големи заплати заради инфлацията

През разглеждания период компенсацията на един нает се повиши номинално с 14% на годишна база, като ръстът бе по-нисък в сравнение с този от 20.8%, регистриран през четвъртото тримесечие на 2022 г. Отчетеният растеж в услугите бе близък до средния за страната (14.8%). В индустрията показателят се повиши с 12.8%, което обаче бе два пъти по-ниско в сравнение с наблюдавания темп през 2022 г.

istock
istock

Текущата динамика на компенсацията на един нает и производителността на труда продължи да води до двуцифрено увеличение на номиналните разходи за труд на единица продукция (13.6%), макар че то бе по-ниско в сравнение с отчетените стойности на показателя от второто тримесечие на 2022 г.

За разлика от номиналните, реалните разходи за труд на единица продукция се понижиха с 2.1%, поради силния ръст на брутната добавена стойност в номинално изражение.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg