Заради нехайство на търговските банки техни клиенти с безупречно кредитно досие се водят длъжници, и то в продължение на години.

Проверка на "Сега" установи сериозни дефекти и пропуски в Централния кредитен регистър (ЦКР). Информацията за заемите на гражданите и фирмите, която търговските банки са длъжни да изпращат в БНБ всеки месец, не е напълно актуална и прецизна.

Клиенти се сблъскват с това, след като им е отказан нов заем, защото погрешка са попаднали в "черния списък".

Кредитният регистър помага на финансовите институции да проверяват дали кандидатите за заеми имат задължения към други банки и дали плащат навреме вноските си. Ако някой влезе в регистъра като "некоректен", шансовете му да получи нов кредит клонят към нулата.

"Поисках да изтегля заем от банката, в която ми превеждат заплатата. Отказаха ми, тъй като в централния регистър излиза, че имам непогасени задължения. Отидох на място в ЦКР и направих справка. Излезе, че банки, с които съм прекратила отношенията си преди години, още ме водят длъжник. Най-сериозният проблем се оказа с ОББ, според която имам кредит категория "под наблюдение" от 0 лв. главница и 0 лв. просрочена лихва", разказа читателка на "Сега". През 2004 г. тя си открила кредитна карта във въпросната банка с лимит 500 лв. "Ползвах я само за покупка на мобилен телефон и в края на 2006 г., след като погасих всичко дължимо, я закрих. В клона на банката на площад "Гарибалди" оня ден първо ми съобщиха, че съм пропуснала да платя последната 12-а вноска от 52 лв. Опитах се да възразя, но ми бе казано, че компютърът не греши, и аз реших да платя за втори път уж непогасената последна вноска, само и само да изляза от черния списък. Отидох на касата, но там ме чакаше нова изненада - този път приятна. Касиерката ми обясни, че сметката ми всъщност е уредена и закрита. Същото, което твърдях и аз", разказа потърпевшата. От ОББ не дадоха категоричен отговор кога ще поправят със задна дата грешната информация, която подават към регистъра.

В Райфайзенбанк има сходна ситуация. При закрита през 2008 г. кредитна карта, след като са погасени всички дължими суми, информационната система на банката потвърждава това, но в Централния кредитен регистър кредитът стои като непогасен. От тази банка реагираха веднага на жалбата. Признаха, че картата е била деактивирана, но е пропуснато да бъде закрита и картовата сметка. Затова и одобреният кредитен лимит е докладван в регистъра като неусвоен.

"Обърнахме специално внимание на обслужилите ви служители и бяха изискани писмени обяснения", се казва в отговора на банката. Според него на 15 септември информацията ще бъде подадена и към регистъра. Не става ясно обаче дали тя ще бъде коригирана със задна дата.

Райфайзенбанк е изградила необходимите технологични системи и процеси за осигуряване предоставянето на коректна информация към базата данни на ЦКР.

"Единични са случаите, в които е констатирана допусната техническа неточност и предприемаме незабавни мерки за коригиране на информацията", обясниха още от кредитната институция.

Според закона независимо дали кредитите са погасени или не, ако в рамките на последните 60 месеца клиентът е имал кредити, класифицирани в категория, различна от "редовен", те се отразяват в справката от ЦКР. Заемите се заличават във времето автоматично един по един след изтичане на 5-годишен срок.

Всички търговски банки са длъжни до 15-о число на месеца да изпращат в БНБ данни за текущото състояние на кредитите, просрочията, погасените и новоотпуснатите заеми. Отговорността за верността на информацията е изцяло на кредитните институции. БНБ само обобщава данните.

От началото на годината в БНБ са подадени над 20 жалби от граждани заради неточни данни в регистъра. Според БНБ всеки, който изпадне в подобна ситуация, трябва да подаде жалба срещу немарливата банка, защото това е единственият начин да се даде гласност на проблема. Не е ясно колко са пострадалите от подобни грешки, тъй като хората масово не знаят, че могат сами да проверят дали досието им е изчистено. А и малцина се обръщат към БНБ с жалби.

Санкционирани банки няма, въпреки че проверките потвърждават - наистина има грешки в информацията. Глоби не се предвиждат, а според Наредба 22 на БНБ, чл. 26, ако бъде установена грешка, кредитната институция може да бъде наказана, като й бъде прекратен достъпът до ЦКР и тогава служителите й няма да могат да правят справки за кредитна задлъжнялост на клиентите. Дори това наказание досега не е прилагано.

Нито един банкер не се нае да коментира официално актуалността на информацията за кредитите в ЦКР. Повечето мениджъри увериха, че понякога има грешки, но те били технически и епизодични.

Справка

Справката в ЦКР се прави чрез подаване на заявление по образец (има го на сайта на БНБ). Физическите лица могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща сводка се заплаща такса от 10 лева. Документите се подават в деловодството на БНБ или по пощата.

Когато гражданин открие за себе си неточни и неверни данни в ЦКР, трябва да подаде писмено заявление до съответната банка кредитор, която да поиска регистърът да коригира установената грешка. В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението финансовата институция е длъжна да даде писмен отговор. Той се изпраща с копие до БНБ, към което се прилага и копие от заявлението. Ако искането е основателно, коригираните данни се подават към информационната система на ЦКР. Такси за разглеждане на "поправката" не се събират.