Бизнесът и гражданите рефинансират заемите си, показват последните данни на БНБ. Обемът на предоговорените жилищни кредити от гражданите и тези, които са били рефинансирани, през април се увеличава с 26.6% (25.7 млн. лв.) до 122.3 млн. лв. А този по другите предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране  расте със 115.4% (2.8 млн. лв.) до 5.3 млн. лв.

Повишават се предоговорените зами и на бизнеса. Обемът им, включително и на рефинансираните кредитите, договорени в левове нараства с 20.8% (53.8 млн. лв.) до 312.4 млн. лв., показват данните на БНБ.

В същото време лихвата по заеми за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.11 пр. п. до 3.28%, а по тези над  1  млн. евро – с 0.20 пр. п. до 2.23% през април 2021 г.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.38 пр. п. до 2.83%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.92 пр. п. до 3.06%. През април 2021 г. средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро намаляват с 0.01 пр. п. съответно до 2.60% и 2.09%.

Фирмите плащат, за да седят спестяванията им в банката, показват още данните на БНБ. През април 2021 г. в сравнение с март 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.04 пр. п. до -0.04%, а по тези в евро се повишава с 0.01 пр. п. до 0.02%.

istock
istock

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и евро се запазват на същите нива съответно 0.01% и 0.00%.

Дълъг или кратък срок да избера за кредита си

Обемът по нов бизнес по левове се увеличава с 22.1% (56.1 млн. лв.) до 310.3 млн. лв., а по тези в евро спада с 63.1% (156.6 млн. лв.) до 91.7 млн. лв. 

За домакинствата средната лихва по депозитите в левове и евро през април остава почти без промяна съответно на нива от 0.07% и 0.06%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро съответно са 0.02% и 0.00%, като не се променят съществено.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg