Високите темпове на кредитен растеж създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта, като при влошаване на икономическата среда или рязко повишение на лихвените проценти способността за обслужване на задълженията може да отслабне, в резултат на което необслужваните кредити и разходите за обезценки да се увеличат. Това се казва в прогноза на БНБ в изданието „Банките в България”.
 
Кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове на фона на относително бърз растеж на цените на жилищните имоти. Процесите на кредитния пазар се дължат на текущите нива на лихвите и нарастването на доходите, които стимулират търсенето на кредити, както и от увеличеното предлагане на заеми, за което допринасят засиленият рисков апетит на кредитните институции и парите, натрупани по депозитите, обясняват от БНБ.

Според анализа в непосредствен план повишената кредитна активност се отразява положително върху доходността на банковия сектор. Банките разполагат със значителен обем обезпечения по кредитните си експозиции, но евентуално влошаване на пазарните условия би могло да ограничи възможностите за реализация на обезпеченията или да доведе до понижение на цената им с произтичащата от това необходимост от допълнителни обезценки.

Ще има ли покачване на лихвите по кредити

Засега обемът на необслужваните експозиции продължава да следва тенденция към понижение, обусловена от операции по отписвания и продажби на кредити. Въпреки това през четвъртото тримесечие на 2021 г. е налице нарастване на кредитите във фаза 2 по Международния стандарт за финансово отчитане, което е признак за наличие на повишен кредитен риск.

istock
istock

Мораториумът върху кредитите изтече в края на декември 2021 г., с което се увеличава вероятността потенциален спад на икономическата активност да намери отражение във влошаване на качеството на кредитния портфейл, напомнят от БНБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg