Българите ще продължат да трупат предпазни спестявания и през втората половина на годината, което ще допринася за нарастване на привлечените средства в банковата система. Това се казва в „Икономическия преглед“ на БНБ.

Депозитите на бизнеса и домакинствата в българската банкова система продължиха да нарастват със сравнително високи темпове през април – май 2020 г. Ограничените  възможности за потребление на определени стоки и услуги от страна на домакинствата в периода на извънредното положение допринесоха за нарастване на спестяванията в банките при липсата на сигурна и нискорискова алтернатива на банковите депозити.

Нарастването на депозитите се дължи и на отлагането на потреблението на домакинствата и на инвестиционни проекти на фирмите поради по-голямата несигурност за бъдещото развитие на макроикономическата среда, предизвикана от пандемията от COVID-19.

При кредитирането за фирмите и домакинства се наблюдаваше постепенно забавяне от март на годишния растеж, за което повлияха фактори както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането.

istock
istock

Очакванията на експертите са за значително забавяне на годишния растеж на кредитиране в резултат от намаленото търсене на заеми в условията на влошена макроикономическа среда и несигурност относно продължителността на пандемията.

Одобриха близо 2800 искания за евтини заеми през август

Потенциален фактор за забавяне на растежа на кредита е и възможно допълнително затягане на стандартите и на условията за отпускане на нови заеми от страна на банките, както и по-малката им склонност да поемат риск.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg