Българската народна банка (БНБ) определи стойността на таксите, които всеки трябва да заплати, за да направи справка в Централния кредитен регистър (ЦКР) и в Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС). Новите цени за физическите лица влизат в сила от 5 юни, съобщиха от централната банка.

Информацията от двата регистъра може да се получава както на хартиен носител, така и по електронен път. Като вторият е двойно по-евтин, но той изисква удостоверение за квалифициран електронен подпис, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Таксите за Кредитния регистър остават без промяна от сега действащите. За справка от РБСС обаче ще се плаща повече, като БНБ мотивира решението си с увеличените разходи по разработване на нови функционалности в системата на регистъра, свързани със законови изисквания.