Наръчник на потребителя, в който дава напътствия на клиентите на търговските банки, написа и разпространи вчера БНБ. Един от основните акценти в него е, ако клиентите имат съмнение за неправилно начислени лихви и такси, да се обръщат към самите банки.

"В случаите, когато са засегнати интересите на клиентите и се установят например неправилно начислена лихва по депозит или кредит, неясно начислени такси, неоторизирани трансакции с карти, изяснете обстоятелствата първо с обслужващата банка или дружеството за електронни пари", посочва БНБ.

Ако банката не се произнесе в законовия 30-дневен срок или решението й не удовлетворява клиента, спорът може да бъде отнесен към помирителните комисии на Комисията за защита на потребителите.

В тях са включени експерти от КЗП, БНБ и Асоциацията на банките в България. Помирителната процедура е безплатна и е по-лесният вариант от воденето на съдебни дела. Срокът за стигане до решение в помирителната комисия е не повече от 2 месеца след представянето на всички документи, становища и доказателства, става ясно от наръчника.

В него са описани подробно стъпките, които трябва да преминат недоволните клиенти в търсене на разрешение на казуса, как да подадат заявление и какви са последиците от помирителното решение. То не може да бъде половинчато или под някакво условие, а трябва да се приеме и от двете страни изцяло.

Според БНБ обаче търговските банки не искат да губят клиенти и се стремят да разгледат и разрешат бързо възникналите спорове и случаи на неудовлетвореност. В наръчника е включен и списък с телефоните и мейлите на всяка банка, на които потребителите могат да изпращат жалби и сигнали.

В помагалото се описват видовете сметки, депозити, кредити и карти, за какво се използват, как се определят лихвите по тях и какви такси и комисиони се начисляват допълнително, но без да се посочва колко струват.

Изрично е посочено, че кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредити. Има и съвети как да се предпазим от кражба на лични данни и средства от сметките ни, както и от интернет измами. Наръчникът е публикуван на сайта на БНБ - http://www.bnb.bg.