От началото на годината няколко големи банки предприеха нови промоционални кампании по потребителските кредити, сочи анализ на сайта „Моите пари”.

Една от тях актуализира стойностите на индексите (LIBOR, Sofibor и Euribor), участващи при формиране на лихвените проценти. В резултат на това лихвите по вече сключени договори се понижиха.

Друга банка подобри условията по част от потребителските кредити, като понижи фиксираната надбавка.

От началото на годината банките продължиха да понижават лихвите по депозитите.  Общо 8 от 9 трезора го направиха през януари.

Това доведе до падане на лихвата 2,00 - 2,40 пр.п. Условията са промоционални и важат до края на март 2015 г. Трети трезор стартира нова промоция по кредитите за текущо потребление и понижи лихвите по кредити в евро с 1,45 пр. п., а в лева - с 1,00 пр. п. Четвърта банка удължи срока на промоцията по потребителския кредит за обединяване на задължения.

На пазара на ипотечните кредити за разлика от края на 2014 г. новата година започна по-динамично. Четири бяха банките, които промениха свои продукти през януари. Един от трезорите обедини двете форми на застраховка „Живот“ и вече лихвите не варират в зависимост от срока на полицата. 

Промените доведоха до понижаване на лихвите с 5-годишна застраховка с 0.50 пр. п., с което се изравниха с тези, когато застраховката е за целия срок на кредита.

През януари няколко банки удължиха срока на валидност на актуални промоции.

Една от тях увеличи до 30 юни сроковете за кандидатстване без такса за разглеждане на документите и без такса за предсрочно погасяване по 2 кредита. Трета банка свали лихвите до 5.80% за първите 3 години и минимум 5.80% за останалия срок. 

Пониженията са в размер на 1.09 пр. п. при кредитите в левове и с 0.70 пр. п. при кредитите в евро. Така лихвите вече са в еднакъв размер и при двете валути.