Учащите в медицински специалности и фармация са най-голямата група, която кандидатства за студентски заеми. Това сочат данните на Пощенска банка. Те са 16% от всички кредутополучатели от септември 2013 г. до момента, съобщават от банката.

След тях се нареждат студентите по педагогика и социални дейности с 8%, ИТ – 6% и бизнес администрация – 5%. Средната възраст на кандидатите е 24 години, като жените (57%) са малко повече от мъжете (43%), кандидатстващи за студентско финансиране.

Средният размер на отпусканите кредити е 5 000 лева при среден размер на семестриалната такса от 1 200 лева. Сред усвоените кредити преобладават кредитите за заплащане на семестриални такси, докато отпуснатите от Пощенска банка средства за издръжка на дете са малко под 10%.

Нов български университет е лидер сред учебните заведения с най-голям брой студенти, кандидатстващи за студентски кредит (30%). Голям брой искания са постъпили в Пощенска банка и от Медицински университет - София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", СУ „Св. Св. Климент Охридски" и УНСС.

Кредитите по програмата за студентско кредитиране се отпускат за плащане на семестриалните такси или за издръжка в случай на раждане или осиновяване на дете по време на обучението. От тях могат да се възползват студенти и докторанти, обучаващи се на територията на България в университети, акредитирани от Министерството на образованието и науката. Кандидатстващите трябва да бъдат български граждани, граждани на друга страна членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, на възраст под 35 г., които се обучават в редовна форма на обучение, нямат придобита същата образователно-квалификационна или научна степен, не са прекъснали обучението си или са били отстранени.

Засилен интерес към студентското кредитиране отчитат от Пощенска банка в последния месец. С наближаването на новата учебна година все по-голям брой студенти кандидатстват за кредитиране с държавна подкрепа. Над половината от исканията през последните месеци (57%) са подадени на територията на София, следвани от Пловдив, Варна и Велико Търново.

„Изненадващо много заявления за студентски кредити постъпват от градове като Враца и Самоков, където броят на заявленията изпреварва този в утвърдени университетски градове като Благоевград и Свищов. Това показва, че студентите кандидатстват и през местните клонове по постоянно местожителство, не само от клона в непосредствена близост до учебното заведение – коментира Александър Киров, продуктов мениджър „Потребителски кредити" в Пощенска банка. – Прави впечатление, че едва около половината от исканията са от новопостъпващи студенти. Това сочи, че в общия случай българските студенти кандидатстват разумно – само в случай на явна необходимост и едва след като са се сблъскали с невъзможността да покриват разходите си."