До 2 години след взимането на кредит, фирмите могат да изплащат само лихвата по заема, без да правят вноски по главницата. 24-месечният гратисен период се предлага от кредитиращото дружество „КРЕДИТЕКС".

Гратисен период се договаря най-често от фирми, които теглят кредит с цел инвестиция. Така, докато вложението, например в ново помещение или оборудване, започне да генерира печалба, фирмата плаща по-ниска погасителна вноска. Или с други думи средствата от текущата дейност се насочват за разработване на инвестицията, вместо за погасяване на кредита.

Предприятия, които искат да се презастраховат от евентуални финансови затруднения в следващите месеци, също прибягват към по-дълги гратисни периоди по кредитите.

Например, ако едно МСП изтегли бизнес ипотечен кредит в размер на 100,000 лв.за срок от 10 години, при лихва от 11.70%, без гратисен период, анюитетната вноска е 1,417 лв. При ползване на гратисен период от 24 месеца, вноската е 975 лв.- или месечно се "спестяват" 442 лв., които влизат обратно в развитието на бизнеса.

Недостатък за фирмата при този вариант е по-голямата крайна сума, която се връща. Много случаи от практиката на „КРЕДИТЕКС" обаче показват, че чрез заетите средства фирмите успяват да съкратят разходи и да увеличат печалбата си. По-високите приходи от инвестицията, обикновено надвишават многократно оскъпяването на кредита, заради използвания гратисен период.

В момента на пазара на бизнес ипотечни кредити най-разпространен е гратисен период от 12 месеца.