Депутати от парламентарната правна комисия се подписаха под промените в ГПК, предложени от омбудсмана Мая Манолова.

По този начин започна процедурата по обсъждане на законопроекта в НС.

Предложенията на Манолова са насочени към преодоляване на неравнопоставеността между гражданите и банковите и кредитните институции.

При представянето на проекта в Правната комисия той бе подкрепен от Министерство на правосъдието.

Манолова заяви, че предложенията целят да върнат нарушения баланс между потребители и монополисти и банки.

„Ясно е, че законодателството ни е в полза на силните на деня – монополни дружества, за бързи кредити, събирачи на дългове и банки, от една страна, и българските граждани в качеството им на потребители, от друга“, каза тя.

„Привилегиите на тези субекти се изразяват в облекчената процедура, чрез която те събират своите задължения, която не дава възможност на съда служебно да следи за наличието на неравноправни клаузи.

В особено привилегировано положение са банките, които в основа на едностранно изявление и представяне на извлечение от сметки могат автоматично да осъдят длъжника, както и да запорират и започнат разпродажба на цялото му имущество“, обясни омбудсманът.

Подкрепа за нашите усилия е и становището на Европейската комисия, която в края на януари даде двумесечен срок на България да се приведе в съответствие с европейските изисквания, добави Мая Манолова.