Броени дни преди началото на академичната година в някои висши училища, студентското кредитиране е на път най-сетне да получи своя официален старт.

Утре просветното министерство ще обяви условията за сключване на изгодни заеми от студенти.

Ваканцията на министрите отложи за последния момент въвеждането на облекчението, за което се говори от години. МОМН подписа споразумения с две банки - ДСК и Райфайзенбанк, но продуктите им ще бъдат за пръв път разяснени утре.

В същото време сроковете за записване текат, а таксите трябва да се платят преди началото на учебната година. Не е ясно дали времето ще стигне на всички желаещи да приключат в срок административната процедура - за студентски кредит са необходими документи от университета и 1 седмица за преглеждане на молбата от банката.

В Техническия университет-София например учебната година започва на 13 септември. В същото време законът за кредитиране на студенти е категоричен, че банките превеждат съответната сума за покриване на семестриалната такса на вуза преди крайния срок за плащане на сумите. Изключение е предвидено само за студентите първи курс, които са длъжни да платят таксата още през август, непосредствено след класирането. За тях сумите ще бъдат възстановени на лични сметки.

Условия

Гарантираните от държавата кредити са два вида - за покриване на семестриалните такси и за издръжка.

Кредитът за издръжка е само за студенти, които са се сдобили с дете по време на следването. За кредити могат да кандидатстват студенти и от държавните, и от частните университети, стига да са в редовна форма на обучение и да са на възраст до 35 г.

Максималната лихва по кредитите е 7%, като през гратисния период - една година след срока за дипломиране, не се дължат вноски по главницата и лихвите.