Eвропейските депутати одобриха реформа на банковите правила, обръщайки внимание на някои от пропуските в системата, разкрити по време на световната финансова криза, пише Reuters.

Банковата реформа, предложена от Европейската комисия, още през ноември 2016 г., определя нивото на паричните средства, които банките трябва да заделят, за да се справят с потенциалните загуби и да са в съответствие с новите изисквания за наличие на капитал и ликвидност след финансовата криза.

Чрез отделно гласуване евродепутатите също така одобриха нови правила, които увеличават правомощията на европейските финансови надзорни органи. Приетият окончателен вариант на новите правила обаче е значително по-ограничен в сравнение с първоначалното предложение на ЕК.

Според банковата реформа, одобрена от ЕП, европейските банки ще трябва да имат минимален запас от средства срещу рискове по отпуснатите от тях кредити. Целта е увеличаване на финансовата стабилност на банките.

Кредиторите също така ще трябва да изпълняват минимални изисквания за финансиране, целящи ограничаване на зависимостта им от краткосрочно финансиране, което допринесе за разгарянето на световната финансова криза.

Одобрените закони се очаква да засилят правната рамка на ЕС срещу прането на пари, но промените бяха разкритикувани като недостатъчни да се предотвратят скандали, подобни на тези, които разтърсиха няколко европейски банки през последните месеци.