Министрите на финансите в ЕС, които се събират на поредната си среща в Брюксел, както се очаква, ще одобрят втория транш в размер на 9 млрд. евро от кредита за Гърция.

Както е известно, кредитът се отпуска съвместно от ЕС и Международния валутен фонд. Общият му размер е 110 млрд. евро, които Гърция ще усвои в рамките на 3-годишна кредитна програма.

Първият транш в размер на 20 млрд. евро Атина получи месец май.

На срещата в Брюксел министрите на финансите на страните от ЕС окончателно ще одобрят и учредяването на органи за нов финансов надзор в Съюза, а именно: Комисия по надзора на риска при кредитиране, Европейска банкова организация, Европейска организация по застраховането и пенсионното обезпечаване и Европейска организация по борсите и ценните книжа. Очаква се тези органи да заработят от 1 януари 2011 г.

Освен това участниците в срещата ще обменят мнения по въпроса за създаването на междубанков фонд по поддръжка, въвеждането на данък върху финансовите транзакции и провеждането на т.нар. независим "европейски семестър", в рамките на който всяка есен националните бюджетни планове ще бъдат предоствяни на Еврокомисията за анализ.