Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага „Свободен ипотечен кредит”, който е със 7% фиксиран годишен лихвен процент за първите 7 години.

Кредитът дава възможност за отпускане на 100% от стойността на недвижимия имот, независимо дали жилището е панел, ЕПК или тухла.

Банката предлага и опция за ползване на гратисен период по лихвата и главницата: до 12 месеца на всеки 5 години от срока на кредита след първата година, което дава допълнителна сигурност на клиентите, в случай че изпитват временни финансови затруднения.

„Свободен ипотечен кредит” се предлага и с още една опция -  възстановяване на 1% върху главницата в края на всяка година при редовно погасяване на вноските по кредита.

Кредитът може да се ползва както за закупуване на ново жилище, така и за текущи нужди като ремонт на имот. Той се отпуска за срок до 30 години и се предлага в лева, евро и щатски долари, като няма ограничение в максималния размер на отпуснатия кредит.

„Свободен ипотечен кредит” е без комисиона за предсрочно погасяване.

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага иудостоверение за одобрен кредит със срок на валидност от 6 месеца на всеки кредитополучател.