Пенсионери и хора, които получават доходи от наем, също може да кандидатстват за безлихвени заеми в размер до 4500 лв. по програмата на Българската банка за развитие (ББР).

Това става ясно от отговорите на банката по най-често задаваните въпроси от клиенти.

За пенсионерите няма значение дали са на трудов договор или самоосигуряващи се лица.

Безлихвените заеми за пострадали от кризата заради COVID-19 граждани се отпускат в офисите на седем банки, а парите са осигурени от правителството чрез ББР.

Достъп до заемите имат хора, които са в неплатен отпуск, но са работили последните 6 месеца преди работодателят да ги изпрати у дома, и не получават доходи по други трудови правоотношения.
 
Дори граждани, които имат просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банка, могат да кандидатстват за безлихвените кредити.

В случай, че гражданите имат наложен запор за лични задължения, трябва да декларират пред банката, че са запознати и съгласни със средства от кредита да бъдат погасени техни лични задължения по наложения запор.

istock
istock

Търговските банки обаче могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4 500 лева, но не по-малък от 1 500 лева, казват още от ББР.

Заемите са достъпни и за самоосигуряващи се граждани, които са преустановили дейността си заради епидемията или имат поне 20% спад на доходите.

10 банки ще отпускат кредити в подкрепа на бизнеса

Достъп до кредитите имат и еднолични търговци и собственици или съдружници във фирми, които отговарят на тези условия.

Ако получите отказ за отпускане на безлихвен заем се информирайте какво е основанието, тъй като то често е отстранимо, съветват от ББР.

Можете да потърсите съвет от банката, в която сте кандидатствали, или от ББР на мейлите office@bdbank.bg или complaints@bdbank.bg.

istock
istock

От ББР подчертават, че не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса за предсрочно погасяване,

Но всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от програмата.
 
Също така са посочени документите, които са необходими за кандидатстване и формулярите, чието попълване се изисква при кандидатстването.
 
Всички въпроси и техните отговори може да се намерят ТУК.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg