Кризата ще си отиде по същия начин, по който и дойде, и това ще се проличи най-вече в отраслите, които са експортно ориентирани. Това каза управителят на БНБ Иван Искров, предаде агенция „Фокус”. По думите на Искров - вече се наблюдава намаляване на спада в някои отрасли както и увеличение на производството най-вече в добивната и преработващата промишленост.

Остават проблеми, които сами сме си навлекли на главата с безумни инвестиции в отрасъла строителство. Трябва да бъдем готови да си платим цената в тази област, коментира банкерът. По думите му икономическата активност у нас се е свила, но България е една от малкото страни в света, където не е имало банкова криза.

Няма криза и на публичните финанси както е било на много страни в света. Три са основните митове за българската икономика, които са били създадени от учебникарския подход и сравняването на несравними неща, смята Искров. Първият мит е свързан с дефицита по текущата сметка и за това, че БНБ в условията на криза щяла да бъде изпразнена от резерви, както и че валутният борд нямало да издържи.

Всичко това не се случи по обясними причини, смята банкерът. Валутните резерви на Централната банка не само, че не се намалели, но и са останали същите при условие, че е имало значителни харчове в края на 2008 година. За 2009 година резервите са почти същите както и през 2008 година и възлизат на 12,9 млрд.евро.

Вторият мит е, че фиксираният валутен курс не позволява на страната адаптация. И като износ, и като състояние на растежа не сме по-зле от страните с плаващи валутни курсове. Дори обратното – дава се стабилност на инвеститорите.

Третият мит е, че ще има лавина от лоши кредити, недостигаща ликвидност и че чуждите банки ще се изтеглят. Фактите говорят, че кризата е засегнала бизнеса на банките – двойно са спаднали печалбите на българската банкова система. Въпреки това банките остават с печалба. Банките - майки не са се оттеглили, но и са се ангажирали пред централната банка за развитие на своите поделения в страната.

Според Искров няма спор, че до влизане в еврозоната у нас трябва да бъде запазен Валутният борд.