Ще загубим само 100 лева, ако някой измамник ни източи банковата карта. Така, ако ни застигне подобно нещо, то банката ще покрие задължително изтеглената сума над стотарка.

Това решиха депутатите след като гласуваха на второ четене Закона за платежните услуги и платежните системи.

Досега максималният размер, над който банката възстановява неразрешени картови разплащания, бе 300 лв.

Освен свалянето на прага, над който се покриват загубите при незаконно източване на сметки, в законопроекта се разписват и случаите, когато платецът не носи абсолютно никаква отговорност и банката или друг доставчик на платежната услуга трябва да възстанови цялата сума. Един от тези случаи е, когато банката не е въвела новите критерии за т. нар. задълбочено удостоверяване на клиентите си.

При него освен досегашното идентифициране с код ще се изисква платецът да посочи още и парола или някаква друга характерна особеност за себе си. По този начин, ако доставчиците на платежни услуги не осигурят критериите за задълбочено удостоверяване, при извършена измамна трансакция хората няма да носят никаква отговорност и всички загуби трябва да им бъдат възстановени до лев.

И сега, ако от банковата карта бъдат изтеглени 300 лв. незаконно, някои банки възстановяват цялата сума. Но могат и да не го направят, ако решат, че клиентът е виновен, защото например е бил немарлив и не е опазил картата или ПИН кода си. При новия законов ред потребителите ще рискуват само 100 лв.

С новия закон се въвеждат два нови вида платежни услуги, които ще се извършват изцяло в интернет - услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка, и се регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат.

С услугата по иницииране на плащане ще се позволява на потребителя да поиска доставчикът на платежната му услуга да осъществи директна връзка между сайта на търговеца, от който иска да пазарува, и платежната сметка на последния. Чрез тази услуга ще е възможно да се извършват евтини онлайн плащания, без да е необходимо да притежаваме на кредитна/дебитна карта, електронен портфейл или да ползваме друг посредник между операциите.

Услугата по предоставяне на информация за сметка ще даде възможност на потребителите да имат достъп до обобщена информация за няколко или дори всички платежни сметки, които притежават при различните доставчици на платежни услуги чрез ползването на една онлайн платформа.

Чрез подобна уеб-услуга клиентът - купувачът би могъл да види сметките си в различни банки, или да има достъп до точно определена сметка и да нареди плащане от нея, без да се налага да влиза в платформата за интернет банкиране на своята обслужваща банка, или без да се налага да въвежда номер на банкова карта, срок на валидност и код за сигурност.

Няма да е нужно и да създава платежно нареждане, където да описва всички данни на търговеца, сметката и банката, обслужваща търговеца, детайли за покупката. Единственото, което ще трябва да направи, е да въведе потребителското си име и парола и да потвърди плащането с динамичен код.

Въвежда се и максимален срок от 35 работни дни за отговор по жалба на клиент от страна на доставчик на платежни услуги.

При подаване на жалба институцията трябва да отговори до 15 работни дни. Ако не може да го направи, законът задължава да обясни писмено на клиента защо и кога ще отговори, като до максимум 35 работни дни трябва да даде отговор на подадената жалба.