Когато имате нужда от допълнителни финансови средства, защото разполагате с недостатъчно пари, може да кандидатствате за овърдрафт кредит бързо и лесно. Особено удобен е, когато сте изхарчили заплатата си, а остават дни до получаването на следващата.

Така ще можете да покриете различни разходи, които не търпят отлагане – да платите битова сметка, някакво обучение или курс, спешен ремонт по колата или вкъщи, при нужда от непредвидено медицинско изследване, а може би просто да отпразнувате рождения си ден с повече приятели или да посетите някое екзотично място. Ако пък сте фирма, с овърдрафт кредита може да развиете бизнеса си, да купувате материали и стоки,  да плащате непланирани разходи и задължения към доставчици и други, обясняват експертите от Асоциация на кредитните посредници.

Какво представлява овърдрафт кредитът
 
Овърдрафтът е краткосрочен кредит за допълнително финансиране и се усвоява директно по разплащателна сметка на кредитоискателя. Има предварително определен лимит и обикновено срокът на договора е 1 година. От него могат да се възползват физически и юридически лица. Кандидатстването е бързо и лесно. Не се изисква самоучастие от страна на клиента. Кредитният лимит се погасява автоматично с постъпленията по сметката, като погасената част може да бъде усвоявана отново многократно в рамките на договорения срок и условия. Не е необходимо представянето на разходооправдателни документи. Лихвата се изчислява на база ползваната сума за съответния брой дни, през които е ползвана.

Овърдрафт кредит за физически лица
 
Овърдрафтът осигурява допълнителни средства по разплащателната сметка на лицето, по която се превежда заплатата или пенсията му. Това означава, че банката ще поиска потребителят да получава възнаграждението си по същата сметка, с която е обвързана дебитната карта. Поръчител не се изисква. Одобреният кредитен лимит може да се ползва многократно, наведнъж или частично, и често е фиксиран, така че потребителят не може да го надвиши. Ако имате наличност по сметката си, то първо използвате собствените си средства, а след това тези по овърдрафт кредита. Ако не сте ползвали овърдрафта, то не дължите лихва. Начислява се лихва само върху усвоената сума от кредита.

Овърдрафт кредит за юридически лица
 
Идентично, краткосрочният кредит се получава по разплащателната сметка на фирмата. Бизнес овърдрафтът се използва за оборотни средства и за посрещане на текущи и извънредни нужди за бизнеса ви. Погасяването също е автоматично по сметката на клиента. Може да бъде необезпечен или обезпечен с парични средства, движимо имущество, недвижим имот и други активи.
Какви са предимствата и недостатъците на овърдрафта
 

istock
istock

Предимства:
 
    разполагате с допълнителни финансови средства, след като сте изразходили всички средства от заплатата/пенсията си;

    можете да използвате разрешения лимит изцяло или на части;

    можете да използвате средствата по всяко време;

    усвоената сума се погасява автоматично при всяко постъпление в разплащателната сметка;

    след погасяване на задълженията можете да използвате отново целия кредитен лимит в рамките на договорения срок;

    плащате лихва само за сумата, която сте ползвали и за срока, за който сте я ползвали.

Какво печелим при рефинансиране на ипотечен кредит

Недостатъци:
 
    наличие на трудов договор;

    клиентът следва да има доказан доход – заплата или пенсия;

    трябва да имате регулярни постъпления по разплащателната сметка всеки месец;

    ако сметката е запорирана, не може да се ползва за овърдрафт;

    ако не заявите, че искате прекратяване на договора за овърдрафт кредита, то той се подновява автоматично.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg