Положителните тенденции на ипотечния пазар продължават и през ноември сочи анализът на КредитЦентър за предпоследния месец на годината.

Само за месец, средният размер на усвоените ипотеки е възстановил малко над 9% от стойността си и вече надвишава 40 000 евро. Запитванията са нараснали с 15%, като въпреки активните рекламни кампании, банките привличат предимно „качествени" кредитоискатели.

Това влияе положително както на общите обеми, реализирани през периода, така и на срока за одобрение и усвояване. Данните на КредитЦентър сочат, че около 40% от всички запитващи имат идеалния за банките профил.

Този профил включва следните характеристики - осигурителен доход на домакинството над 2000 лв., осигурено самоучастие за над 40% от стойността на придобивания имот, липса на други кредити или лизинги, възраст 30-35 години, постоянна месторабота със стаж над 2 години.

И не на последно място, този клиент е избрал и иска да купи с кредита напълно завършен имот в квартал с добър имидж и изградена инфраструктура.

През месец ноември гъвкавост показаха и две от банките, като предложиха продукти, разработени специално за кризата. Това са кредити с фиксирана лихва за началния период от една и съответно две години, като лихвите тръгват от 6,85% за десетгодишни заеми в евро.

Основната цел на тези продукти е да дадат сигурност на ползвателите през периода на криза и в същото време възможност след нейното отшумяване, когато икономическата среда ще се подобри, да се възползват от по-добрите пазарни лихвени нива.

В края на календарната година, хората, които купуват имот с кредит, трябва да бъдат по-внимателни при определяне на сроковете в предварителните си договори.

Съветът на експертите е да се остави пролука от минимум два месеца, тъй като декември е активен само през първата си половина, а част от ключовите институции са във ваканция през януари, което ще удължи сроковете за събиране на необходимите документи и изповядването на сделката.

Средният размер на изтеглените кредити за страната през ноември е 40487 евро, а съотношението евро/лева е 88 на 12 в полза на европейската валута.

Средният размер на изтеглените в София ипотечни кредити нараства значително, въпреки сравнително по-ниския процент на финансиране и изискването потребителите да разполагат със спестени средства. Това означава, че на пазара се търгуват по-големи и/или по-качествени имот с по-висока обща цена.

Според брокери, купувачите на имоти търсят жилища за 40 – 45 хиляди евро, което съпоставено към средния размер на ипотеките означава, че сделките в най-ниския ценови сегмент по различни причини се реализират без или с много малко външно банково финансиране.

Младите българи на възраст между 30 и 35 години и трудов стаж от десет години се оказват не само най-подходящи, но и най-активни при тегленето на кредити. Възрастта се оказва ключова в характеристиката на идеалния банков клиент, тъй като кариерното развитие през този ранен период е показателна за амбициите, отговорността и бъдещото на клиента. Слабото място на младите потребители са събраните средства за самоучастие. В по-голям процент от случаите, те ги получават от родителите си или от продажба на наследствен имот.

Въпреки ръстът на средния размер, най-голям дял продължават да заемат кредитите между 10 и 30 хиляди евро.Причината е в нежеланието на по-голяма част от клиентите да поемат по-висок от средния за възможностите им риск.

Срокът, за който се теглят кредитите, спада през последните месеци. Тенденцията е пряко свързана с повишаването на финансовата култура на потребителите, които търсят оптималната сума за разумен срок, така че да платят по-ниска цена за целия период и в същото време да могат да си позволят месечната вноска.

Очакванията на КредитЦентър за 2010 година са свързани с продължаващо подобряване на условията на ипотечния пазар. Най-вероятно лихвите ще спаднат средно с 1%, като за заемите в левове достигнат 8,5%, а за тези в евро – 7,5%. Търсенето в началото на годината ще бъде слабо поради редица външни за банковия и имотния сектор фактори, но през пролетта на пазара ще започнат да излизат нови атрактивни предложения, така че към края на 2010 година пазарът ще покаже ръст от 15% спрямо настоящата 2009-та.

Като цяло следващата година ще се движи под знака на различния пазар – профилът на идеалния клиент ще се запази и банките няма да либерализират значително изискванията,но добрите клиенти ще получават по-добри условия. В края на 2010 година се очакват и първите продукти за рефинансиране, както и активност от страна на потребителите за предоговаряне и рефинансиране на стари ипотеки.