Лихвите по ипотечните кредити продължават да намаляват, но тези по потребителските заеми само за месец са скочили с почти един процент.

Това показва статистика на БНБ за април. Според нея средният лихвен процент по потребителските заеми в левове е нараснал в сравнение с март с 0.81 процентни пункта и достига 8.61%.

Заедно с всички такси и комисиони цената на новоотпуснатите левови потребителски кредити нараства още повече - годишният процент на разходите се увеличава с 0.91 процентни пункта през април и достига 10.69%.

Дали това е началото на покачването на лихвите е рано да се каже. Прогнозите на повечето експерти за покачване на лихвите са това да се случи най-рано в края на тази година. В края на миналата година също бе отчетено повишение при лихвите по потребителските заеми, но в следващите три месеца банките се върнаха към следваната в последните години политика на понижение. И ако левовите потребителски кредити през април са поскъпнали, то тези, теглени в евро, продължават на поевтиняват, макар и символично.

Подобни движения нагоре-надолу от началото на тази година имаше и при жилищните кредити. През януари лихвите по тях се задържаха без промяна, а през февруари се вдигнаха средно с 0.06 проценти пункта.

През март обаче отново бе отчетено понижение, както и през април, когато средната лихва по левовите ипотеки достига рекордно ниско ниво от 3.51%.

Няколко банки у нас вече предлагат ипотеки с лихва под 3%. Заедно с таксите и комисионите годишният процент на разходите по жилищните кредити през април е 3.87%, с 0.08 процентни пункта по-малко от предходния месец.

От данните на БНБ става ясно, че средната лихва върху средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по програмата за саниране, продължава да пада и достига 2.20%.

В същото време продължават да падат лихвите по депозитите въпреки твърденията на банкери, че повече няма накъде.

Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата в левове се е понижил през април с 0.01 процентни пункта до 0.12%, а при спестяванията в евро лихвите остават непроменени спрямо предходния месец - 0.13%.