Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на юни 2010 г. са общо 4,449 млрд. лв. (6,5% от БВП). Година по-рано те са били 5,642 млрд. лв. (8,5% от БВП), което прави спад от 21,1 на сто, съобщиха от Българската народна банка (БНБ). Оттам припомнят, че в края на март са отчели годишен спад на лизинговия пазар в размер на 17,3 на сто.

Вземанията по финансов лизинг възлизат на 4,377 млрд. лв. в края на юни тази година при 5,57 млрд. лв. в края на юни 2009 г. За този период те намаляват с 21,4%.

От БНБ съобщиха още, че в края на второто тримесечие на 2010 г. вземанията по финансов лизинг са намалели с 6,1%. Размерът на сключените в края на второто тримесечие на 2010 г. нови договори за финансов лизинг е почти 200 млн. лв. и е по-малък с 44,4 на сто в сравнение със същия период на миналата година.

До края на юни са лизинговани леки автомобили за 1,369 млрд. лв. На годишна база намалението на договорите за леки коли е с малко над една четвърт. Спадът към края на март е бил 18,7%, уточняват от националната банка.

Вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване се понижават на годишна база с 22,8% до 1,186 млрд. лв. в края на юни при 18 на сто годишен спад в края на март 2010 г. За година договорите за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили спадат с 28,4% до малко над 1 млрд. лв. в края на юни   Статистиката на БНБ показва още, че договорите със срок до 5 г. намаляват с близо 40 на сто на годишна база, а тези с над 5 г. се увеличават с 12,9 на сто.