Тройно увеличение на вземанията по договори за лизинг на компютри и друго електронно оборудване отчитат през последното тримесечие на 2013 г. 

Към края на 2013 г. вземанията по лизинговите договори за електроника възлизат на 41,082 млн. лв., сочат данните на БНБ. 

Три месеца по-рано тези вземания са били три пъти по-малко - 14,231 млн. лв. Постигнатият размер на вземанията по лизингови договори за компютри е най-високият резултат от 45 месеца насам. 

За последно по-висок резултат е имало в края на първото тримесечие на 2010 г., когато тези вземания са възлизали на 41,475 млн. лв. 

Общата сума на вземанията по лизингови договори достига 3,095 млрд. лв. към края на 2013 г. Това е спад с 4,6% (-148,6 млн. лв.) за година. Вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 760,2 млн. лв., при 727,8 млн. лв. година по-рано. 

Вземанията по договори за лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване достигат 727,4 млн. лв., при 844,9 млн. лв. година по-рано. Обемът на договорите за лизинг на леки автомобили е 708,9 млн. лв. към края на декември, при 775,8 млн. лв. година по-рано. 

Фирмите у нас са основния потребител на лизинговите услуги. От общия обем вземания по лизингови договори 2,725 млрд. лв., или 91,8% са от фирми. Проблемните договори за лизинг са близо 20% (618,1 млн. лв.) от всички вземания.