В пъти могат да увеличат печалбата си малките и средни фирми чрез индивидуални заеми, сочат наблюденията на кредитиращото дружество „КРЕДИТЕКС”. 3 години след получаване на бизнес кредит «по мярка» фирма за търговия на хранителни продукти увеличава оборота си с 80%, а печалбата й нараства двойно. 

„Цената на имота, който фирмата искаше да закупи, беше 80 хиляди евро. Собственикът разполагаше с 20 хиляди от тях и кандидатстваше за останалите 60 хиляди евро. С това финансиране обаче той щеше да закупи имота, но нямаше да може да го оборудва като магазинче и да го зареди. Оказа се, че може да предложи като обезпечение и апартамента на съпругата си. След анализ на бизнеса и на личността му, предложихме по-голям кредит – от 100 хиляди евро. С тях той купи имота и му останаха пари за погасяване на потребителски заем с висока лихва, както и за оборудване и първоначално зареждане на магазина ”, заключават от „КРЕДИТЕКС”.

Според дружеството 3 основни елемента определят структурираното „по мярка” финансиране - правилното определяне на: размера на заема (1), начина на усвояване (2) и погасителния план (3).

Реалните ви потребности от финансиране и доходите определят размера на кредита. Също толкова важни са задълженията и кредитната ви история, вида на обезпечението и потенциала ви като личност, която стои в основата на бизнеса.

От целта, за която вземате средствата, пък зависи начина на усвояването им. Ако планирате инвестиция, на която й е нужно време, за да започне да генерира печалба, вземете кредит на траншове. Така усвоявате заема поетапно като заплащате лихва само върху реално използваната сума, а не върху целия размер на кредита. Този вариант обаче няма да ви свърши работа, ако рефинансирате текущо задължение. В такъв случай най-вероятно средствата ще са ви нужни накуп, за да погасите предишния си кредит и да използвате остатъка за свеж оборотен капитал.

Съобразете погасителния план с нетните парични постъпления на фирмата така, че в слабите периоди на дейността да изплащате по-ниски суми, а през най-печелившите – по-високи. Използвайте гратисни периоди при кредити с цел инвестиция. Така през един първоначален срок ще изплащате само лихвата по кредита, без вноски по главницата.

„КРЕДИТЕКС” отпуска заеми за малък и среден бизнес до 1 млн. лева срещу ипотека на недвижими имоти в цялата страна. Кредитите нямат ограничение в целта, не се изисква и бизнес план при кандидатстване.

Максималният срок за погасяване е до 25 години. Над 2/3 от отпуснатите заеми на дружеството са за малки и средни предприятия. 

Средният размер на заемите е около 150 хил. лева. Кредитиращото дружество има офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и представители във всички други по-големи градове в страната. „Кредитекс” е част е от групата компании на „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз” (TBIFinancialServicesB.V.).