Пощенска банка получи 7 250 000 евро кредитна линия от Българска банка за развитие (ББР) за отпускане на заеми на малки и средни предприятия, съобщиха от банката.

Сумата е предоставена по кредитната линия, която ББР е договорила с германската KwF, за директно кредитиране на малки и средни предприятия и за предоставяне на кредитни линии на търговски банки за целево финансиране на бизнеса.

Средствата ще бъдат отпускани за финансиране на дългосрочни проекти на компании. Максималният размер на заема за едно предприятие ще бъде 3 млн. евро със срок на погасяване до 9 години. Кредитът ще покрива до 100% от инвестиционните разходи, както и необходимия оборотен капитал, когато той е до 30% от инвестицията.