Всички клиенти на УниКредит Булбанк с кредитни карти, издадени след 1 февруари 2010 г., ще могат да защитят себе си и семействата си от трудности при плащане на вноските си с новата застраховка „Кредитна стабилност”. Новаторският продукт се предлага от най-голямата банка в страната, в партньорство с Кардиф България.

„Кредитна стабилност” е аналогът на „Кредитна протекция” при кредитните карти. „Кредитна протекция”, предложена още през 2007 г. отново от УниКредит Булбанк и Кардиф, беше първата застраховка на пазара, която предпазваше кредитополучателите на банката от риска „безработица”. „Кредитна стабилност” защитава от финансови затруднения по обслужване на кредитната карта при най-често случващите се рискове като продължителни болнични и безработица, както и при по-тежки събития.

В тези случаи застраховката покрива до 6 минимални погасителни вноски по кредитната карта. При тежки събития като смърт в резултат на злополука или заболяване и трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука или заболяване, застраховката покрива обща сума за плащане по кредитната карта, до 50 хил. лева.

При сключване на застраховка „Кредитна стабилност” на новите картодържатели УниКредит Булбанк предлага намаление с 1.2% на годишния лихвен процент.

Таксата за сключване на застраховка „Кредитна стабилност” е 0,5% от използвания кредитен лимит и се плаща месечно. Така например, ако клиент притежава кредитна карта с лимит 1000 лева и е похарчил 500 лева, следващият месец застраховката ще му струва 0,5% от 500 лева = 2,50 лева.