Нови 350 000 кредита са влезли в Централния кредитен регистър (ЦКР) на БНБ, след като и небанковите финансови институции - лизингови дружества, компании за бързи кредити и други, започнаха да подават информация към регистъра, казаха от централната банка за "Дневник". Към момента в ЦКР са регистрирани над 3.2 млн. кредита, в това число и около 350 хил., които са подадени от небанкови финансови институции. Общият брой на кредитополучателите е около 1.8 млн.

Около 40 дружества от небанковите са подали заявление за включване в кредитния регистър, някои от които са в процес на проучване за техническата и софтуерната им готовност. Целта е качествен и сигурен обмен на данни, посочват от БНБ. Според наблюденията на БНБ с включването на финансовите институции в регистъра е нараснал и броят на проверките на участниците в него, както и на лицата, които искат да получат информация от централната банка за кредитната си задлъжнялост.

Според Наредба 22 на централната банка небанковите дружества първо се включват в регистъра на "Банков надзор", след което подават заявления за включване в ЦКР. Към момента в регистъра на "Банков надзор" са регистрирани над 100 финансови институции, които подлежат на включване и в системата на ЦКР, когато имат техническа готовност за това.

С промени в нормативната уредба през миналата година се разшири обхватът на участниците в кредитния регистър. Така информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си вече трябва да подават както банки, така и финансови институции. През 2008 г. беше разширена и информацията, която се съдържа за кредитополучателите в регистъра. Тя вече съдържа броя на отчетните периоди на кредита, броя на самите кредити на клиента, просрочена главница и просрочени лихви.

Така, ако клиентът е имал закъснения и неплащания по някой свой кредит, който вече е погасен, тази информация вече е явна. Вижда се и по кои кредити колко отчетни периода клиентът не си е плащал вноските, дали е по главницата или по лихвата и на каква сума възлиза това - тоест дава се реална представа за текущите и за миналите задължения на кандидатите за заем. Така кредиторите имат по-пълна преценка за кредитната история на клиентите, за нивото им на задлъжнялост и за нивото им на коректност.

Това позволява да се прави по-адекватна и прецизна оценка на клиентите и ще допринесе за подобряване на управлението на кредитния риск. От друга страна, ако клиентът, който кандидатства за заем, има чисто кредитно досие - обслужвал е редовно задълженията си, той може да получи освен кредит и по-ниска цена за финансирането, защото е редовен платец.