ОББ обяви промоционални лихвени нива от 6.50% фиксиран лихвен процент в лева за първата година и 7.90% за остатъчния срок на кредита. Промоцията се отнася за клиенти, които искат да закупят жилищен имот с ипотечен кредит, съобщиха от банката. Промоцията е валидна до 30.06.2011 г. и е без такса за кандидатстване, добавиха от там.
 
Освен това ОББ понижава лихвите за нови клиенти по ипотечни кредити за покупка на жилищен имот в лева до 7.75%, при превод на работна заплата и заплащане на комунални услуги в банката. Стандартният годишен лихвен процент за този тип кредити вече е 8.25% в лева.
 
ОББ предлага ипотечни кредити за покупка на жилище с размер до 500 000 лв. или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години, като процентът на финансиране в лева е до 85% и максималната възраст на кредитополучателите към датата на издължаване на кредита е 70 години.