Необслужвани плащания по кредитна карта за 500 лв. на починал мъж ще струва над 1300 лв. на наследниците му. Това постанови съдът в Търговище по иск на банка.

Мъжът сключил договор с финансовата институция през 2007 г. за издаване и обслужване на кредитна карта. Починал през 2010г. и жена му първоначално плащала вноските. След декември 2013г. спряла, тъй като познати й казали, че мъжът й имал застраховка "живот" и няма защо да обслужва борча. Така сумата останала несъбрана, натрупали се лихви и кредитът станал предсрочно изискуем.

Съпругата и децата на починалия нямат отказ от наследство и банката предяви претенции към тях, тъй като дългът също се наследява.

Съдът постанови, че те солидарно дължат сумата от 500 лв., плюс лихвите до окончателното плащане. Отделно имат други лихви и такси от 147 лв. и 685 лв. разноски по делото, които трябва да покрият.