Лихвите по потребителските заеми в левове и евро отчитат спад, сочат данните на Българската народна банка. 

През месец май тази година потребителските кредити, договорени в евро, са били отпускани със средна годишна лихва от 8,89%, а договорените в левове - с 11,16%. 

За сравнение, месец по-рано потребителските кредити са вървели срещу 9,21% средна годишна цена за евро и 11,39% за заемите в лева. Освен на месечна база, лихвите отчитат спад и на годишна база. През май 2013 година заемите за потребление са били отпускани със средна годишна лихва в размер на 10,75% за тези в левове и 9,64% за договорените в евро.

За разлика от потребителските, жилищните кредити регистрират леко поскъпване през май. Те са били договаряни срещу средна годишна лихва от 6,65% (6,56% месец по-рано) за левове и 7,10% (6,86% месец по-рано) за евро.

Сериозен спад на лихвите се наблюдава и по бизнес кредитите за суми до 1 млн. лева, сочат още данните на БНБ. 

Заемите до милион лева за фирми са били отпускани през май срещу средна годишна лихва от 6,61% за левове и срещу 5,81% за тези в евро. За сравнение, само месец по-рано средните годишни лихви са били съответно 7,12% за левове и 7,26% за евро. 

Ситуацията при едрите бизнес заеми за суми над 1 млн. лева обаче е различна. Там се наблюдава скок в средните лихвени нива. 

През май фирмите са теглили кредити за над 1 млн. лева срещу 6,95% (6,36% месец по-рано) за заеми, договорени в левове, и 8,32% (7,44% месец по-рано) за евро.

Лихвите по депозитите на домакинствата отчитат леко покачване през май, сочат данните на БНБ. Населението е договаряло депозити в родните банки при средна годишна доходност от 3,59% за влоговете в левове и 3,44% за евро. 

За сравнение, само месец по-рано средните годишни лихви са били 3,51% за левове и 3,22% за депозитите в евро. 

Въпреки това на годишна база лихвите по депозитите отчитат спад. През същия период на 2013 г. гражданите са влагали парите си срещу средна годишна лихва в размер на 4,06% за спестявания в левове и 3,74% за тези в евро.